Keskushallinto

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskoulutus kaupungin luottamushenkilöille 9.11.2022
1 h 22 min

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kunnissa

- Lakipohja ja keskeiset käsitteet
- Yhdenvertaiset palvelut eriarvoisuuden tasaajina ja hyvinvoinnin tukena
- Kuntien rooli sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjinä

Helsingin tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö

- Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen osana  kaupunkistrategiaa ja sosiaalisesti kestävää kehitystä
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön organisointi kaupungilla
- Palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022─2025