Tell us what you think about the Helsinki-kanava!  We are currently developing the service and would like to hear your views.

Answer the survey

spinner
Share video
Sprintin kulku eli käyttäjätarinoiden siirtyminen sprinttitaululla
2 min
|
Available Unlimited
|
Published
13.09.2021

Sprintin aikana käyttäjätarinoiden toteutusta seurataan sprinttitaululla.

- Valitse sivun vasemman laidan valikosta kohta "active sprints" (aktiiviset sprintit).
- Avautuvassa sprinttitaulunäkymässä on sarakkeita, jotka kuvastavat sitä, mikä sprintin tehtävien toteutuksen tilanne on.
- Jos käyttäjätarinoihin on sprintin suunnittelupalaverissa lisätty subtaskejä eli tehtäviä, ne näkyvät sprinttitaululla rajattuna käyttäjätarinakohtaisiin uimaratoihin.
- Tehtäviä liikutetaan taululla raahaamalla.
- Ensimmäinen sarake, "backlog", tarkoittaa, että tehtävän toteuttamiseen sprintissä ei ole vielä sitouduttu.
- "To do" -sarakkeessa tehtävä on valittu sprinttiin toteutettavaksi.
- "In progress" -sarakkeessa tehtävää toteutetaan parhaillaan.
- "Review"-sarakkeessa kehittäjät katselmoivat toteutuksen.
- "Testing"-sarakkeessa kehittäjät testaavat ominaisuuden.
- "Acceptance testing" -sarakkeessa vastuu vaihtuu kehittäjiltä tuoteomistajalle, sillä siinä on kyse käyttäjätarinan hyväksyntätestauksesta. Jotta tuoteomistaja huomaa hyväksyntätestaukseen tulleen ominaisuuden ja hoksaa ryhtyä testaamaan sitä, hänelle on joko hyvä mainita siitä tai vaihtaa käyttäjätarinan vastuuhenkilöksi tuoteomistajan nimi.
- "Acceptance testing" -sarakkeesta käyttäjätarinat palaavat usein doing-sarakkeeseen ja kulkevat sen jälkeen uudelleen reviewn ja testingin läpi acceptance testingiin, sillä hyväksyntätestauksessa ominaisuuksissa huomataan usein jotain korjattavaa.
- Kun hyväksyntätestaus on valmis, tehtävät siirretään "done"-sarakkeeseen ja käyttäjätarina on valmis.