Tell us what you think about the Helsinki-kanava!  We are currently developing the service and would like to hear your views.

Answer the survey

spinner
Share video
Kuvan lisääminen mediakirjastoon
2 min
|
Available Unlimited
|
Published
11.08.2022

Kuvan lisääminen mediakirjastoon

Videolla käydään läpi kuvan lisääminen mediakirjastoon. Ennen kuvan lisäämistä kuva tulee olla ladattuna omiin tiedostoihin. Kuvia voi etsia eri lähteistä tai aineistopankeista. Jos käytät itse netistä etsimiäsi kuvia, muista varmistua, että kuvan käyttämiseen on asianmukaiset oikeudet.

1.    Mediakirjastoon pääsee navigoimaan valikon kohdasta Sisältä valitsemalla sen alta kohdan Media
2.    Kuvan pääsee lisäämään oikean yläkulman napista “Lisää mediatiedosto” valitsemalla siitä aukeavasta valikosta kohta Image
3.    Kuva ladataan mediakirjastoon omalta tietokoneelta painamalla “Valitse tiedosto”, jonka jälkeen kuva etsitään omista tiedostoista
4.    Kentään “Nimi” kuvalle lisätään kuvaava nimi, jolla se jatkossa löytyy mediakirjastosta
5.    Kohtaan “Vaihtoehtoinen teksti” kuvalle lisätään alt-teksti, jolla ruudunlukuohjelmaa käyttävät saavat kuvan sisältämän informaation. Jos kuva on kuvituskuva, kenttään voi merkitä myös ”” (kaksi lainausmerkkiä), mutta kenttää ei saa jättää kokonaan tyhjäksi. Alt-tekstin perään merkitään piste.
6.    Kohtaan “Kuvaaja” tulee lisätä kuvaajan nimi
7.    Vaihtoehtoisen tekstin tulee olla valitulla kielellä
8.    Tallentamisen jälkeen kuva lötyy jatkossa mediakirjastossa ja sitä voivat käyttää myös muut sisällöntuottajat