spinner
Share video
Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun palkitsemistilaisuus
49 min
|
Available Unlimited
|
Published
24.11.2022

Award Ceremony of the Makasiiniranta quality and concept competition
Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun palkitsemistilaisuus 
Prisutdelning i kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden

Award Ceremony will be held in English.

Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa jälkikäteen suomeksi ja ruotsiksi tekstitettynä.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Inspelningen av evenemanget kan ses i efterhand med undertexter på finska och svenska.

https://makasiiniranta.hel.fi/