Kultur och fritid

Kultur och fritid
Viggo Wallensköld – Monia todellisuuksia, 2021–2022
11 min

Viggo Wallensköld kertoo työskentelystään maalaustensa parissa. Hän poimii taiteellisen uransa varrelta monta teosesimerkkiä ja taustoittaa niiden tekoprosessia. Dokumentin keskiössä ovat taiteilijalle läheiset aiheet. Teosten tarinallisuus avautuu taiteilijan omin sanoin. Häntä kiehtovat tietynlaiset tunnelmat ja mielikuvitukselliset maailmat, jotka näyttäytyvät maalauksissa monina todellisuuksina.