Kontaktuppgifter och respons

Helsingforskanalen erbjuder webbsändningar, kommunikationsavdelningen inom Helsingfors stadskansli svarar för upprätthållande av Helsingforskanalen. Ansvarig redaktör för Helsingforskanalen är huvudredaktör Jukka Eggert.

Ge respons eller fråga. Vi eftersträvar att svara inom fem vardagar. Din respons kan publiceras, om du tillåter det.

Ge respons: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback