Mitt Helsingfors - berätta med en video

UPPGIFTER OM AVSÄNDAREN
Videon av stadsborna

Du kan publicera en video på Helsingfors-kanalen som berättar om stämningen i din stadsdel eller exempelvis ett evenemang du ordnar. Sänd din video för att publiceras med blanketten nedan.

Videoformatet kan vara MP4, FLV tai MOV (H264), längd högst tio minuter och storlek högst 800 megabyte. Du kan överföra videon med blanketten nedan.

Att sända videon för publicering förutsätter att man godkänner tjänstens användarvillkor. Helsingfors stad behåller rätten att låta bli att publicera en insänd video eller ta bort en redan publicerad video på Helsingforskanalen.

Mer information om tjänsten: jyrki.hirvensalo@hel.fi.

Användningsvillkor

Användare av webbtjänsten kan som en del av tjänsten sända in sina egna videon om staden för att publiceras. Användaren kan i webbtjänsten publicera videomaterial hen själv filmat eller material som filmats tillsammans med andra, om hen har fått tillstånd för det av de andra och eventuellt tillstånd som behövs för att filma videon genom att beakta det som konstateras nedan om samtycke och upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter.

När användaren sänder videon för att publiceras ska hen meddela sitt namn och eventuellt i stället för namnet sin signatur och e-postadress som visas i samband med videon, och sitt telefonnummer om man vill. Samtidigt meddelar användaren att hen godkänner användningsvillkoren. Helsingforskanalen använder inte användarnas kontaktuppgifter till annat syfte än för eventuell kontakt som berör den för publicering insända videon, kontaktuppgifterna används inte till annat syfte eller överlåts till tredje part. Användarens namn/initialer anges emellertid i anslutning till videon.

Helsingfors stad svarar inte för videon eller innehållet i annat material som sänds för att publiceras i användarens webbtjänst och inte för eventuella upphovsrättigheter eller andra immateriella rättigheter. Videons avsändare svarar för materialet hen delar och för att videon eller annat material inte kränker en tredje parts upphovsrättigheter eller andra rättigheter eller att videons innehåll annars strider mot dessa användningsvillkor, lag eller god sed.

Videons avsändare svarar för att hen har alla nödvändiga upphovsrättigheter och motsvarande rättigheter för videorna eller övrigt material hen sänder in, och att hen inte tidigare har överlåtit ensamrätt till en tredje part. Videons avsändare ska också säkerställa att alla personer som eventuellt syns på videon har gett sitt medgivande till att videon publiceras och är medvetna om att den publiceras och publiceringssättet. Minderåriga personer ska även ha vårdnadshavarens samtycke. Videons avsändare ska även säkerställa att personer som eventuellt framträder i videon förstår att videon på basis av användarrättigheten som beviljats för dem fritt kan redigeras och delas vidare.

Helsingfors stad har rätt att enligt eget övervägande låta bli att publicera en insänd video eller ta bort en redan publicerad video på Helsingforskanalen.

Ifall en användare observerar att en video som publicerats på Helsingforskanalen strider mot dessa villkor, ombes hen utan dröjsmål anmäla saken till ansvariga för webbtjänsten med Responsblanketten.

Jag godkänner användningsvillkoren *
Video


Uppladdning lyckades
browser-not-supported