Ajankohtaista viittomakielellä

Ajankohtaista viittomakielellä
Ajankohtaista viittomakielellä maaliskuussa 2023
8 min

Sähköautoille lisää latauspaikkoja

Sähköautojen määrä Helsingissä kasvaa vuosi vuodelta tuntuvasti, ja julkisia latauspisteitä tarvitaan selvästi nykyistä enemmän. Sähköautojen latausverkoston laajentamisella tuetaan myös hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Helsingin kaupungin tavoitteena on toteuttaa 116 uutta sähköautojen latauspistettä tämän vuoden loppuun mennessä. Sähköautojen latausverkoston laajentaminen on yksi Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman toimenpiteistä. Vuonna 2030 vähintään 30 prosenttia Helsingin ajoneuvokannasta tulisi olla sähkökäyttöistä, jotta kaupunki saavuttaa tavoittelemansa päästövähennykset liikenteen osalta.

Kaikille saatavilla olevia, julkisia sähköautojen latauspisteitä on Helsingissä nykyisin noin 1 500. Eurooppalaisissa verrokkikaupungeissa Oslossa julkisia latauspisteitä on jo yli 2 100 ja Tukholmassa yli 4 000. Amsterdamissa julkisia latauspisteitä oli jo vuonna 2020 noin 3 700.

 

Raitiovaunut ja bussit menevät poikkeusreiteille Mannerheimintien peruskorjauksen myötä

Mannerheimintien raitiovaunu- ja bussireitteihin tulee muutoksia maanantaina 6. maaliskuuta, kun Mannerheimintien peruskorjaus alkaa. Katutyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin vuoteen 2025 asti. Nyt voimaan tulevat reitti-ja aikataulumuutokset näkyvät Reittioppaassa.

Poikkeusreiteillä kulkevat raitiolinjat 4 ja 10 sekä bussilinjat 63, 212, 213 ja 400. Muut bussilinjat säilyvät Mannerheimintiellä, mutta linjojen 40, 200, 300, 321, 345(N) ja 431(N) aikatauluihin tehdään pieniä muutoksia.

Osa bussilinjoista siirtyy kulkemaan Runeberginkadun kautta, jotta Mannerheimintien ruuhkautumista saadaan hillittyä. Mannerheimintie kavennetaan peruskorjaustyön aikana molempiin suuntiin yksikaistaiseksi. Muut bussilinjat säilyvät Mannerheimintiellä. Osan linjojen aikatauluihin tehdään muutoksia, sillä työmaa todennäköisesti hidastaa hieman näiden linjojen kulkua.

Raitiovaunut 4 ja 10 siirtyvät kulkemaan Töölössä Runeberginkatua ja Arkadiankatua pitkin. Matka-aika Lasipalatsin ja Oopperan välillä kasvaa noin viidellä minuutilla. Linjat siirtyvät myös kulkemaan kymmenen minuutin välein entisen kahdeksan minuutin sijaan, jotta ratikkaliikenne Töölössä pysyy sujuvana.

 

Asukas- ja yrityspysäköintimaksuihin korotuksia kesäkuusta alkaen

Asukas- ja yrityspysäköinnin kuukausimaksut nousevat kesäkuussa ja uudestaan joulukuussa 2023 kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Uudet hinnat huomioidaan 1. maaliskuuta alkaen ostetuissa pysäköintitunnuksissa.

Kaikkiin asukas- ja yrityspysäköintitunnuksiin tulee 15 euron korotus 1.6. ja toinen 15 euron korotus 1.12.2023. Asukaspysäköintitunnuksen hinta riippuu alueesta. Esimerkiksi jos asukas ostaa maaliskuussa A-alueen tunnuksen (nykyinen hinta 30 €) 12 kuukaudeksi (voimassa 1.3.2023 – 29.2.2024), tunnus maksaa maaliskuusta toukokuuhun 30 euroa kuukaudessa, kesäkuusta marraskuuhun 45 euroa kuukaudessa ja joulukuusta helmikuuhun 60 euroa kuukaudessa eli yhteensä 540 euroa.

Kaupunginhallitus päätti hinnanmuutoksista lokakuussa 2022 osana uutta pysäköintipolitiikkaa. Kuukausimaksun korotukset perustuvat yleisen hintatason nousuun, kaupunkitilan merkittävyyteen ja kustannuksiin sekä kunnossapidon laatuvaatimuksiin.

 

Helsingin kaupungilta uusi humanitaarinen avustus Ukrainaan lasten ja nuorten auttamiseksi

Pormestari Juhana Vartiainen päätti kohdentaa kaupunginhallituksen vuoden 2023 käyttövaroista 100 000 euron avustuksen Suomen Unicef ry:n kautta täysimääräisesti humanitaariseen apuun Ukrainassa erityisesti lasten ja nuorten hyväksi.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt 24.2.2023 jo vuoden ajan. Huoli Ukrainasta ja sen kansasta on edelleen päivittäin läsnä. Helsingin kaupunki on osoittanut myötätuntoaan ja tukeaan humanitaarisen avun ja ukrainalaisia Helsingissä auttavien järjestöjen tuen kautta. Lisäksi kaupunki on tarjonnut sotaa paenneille palveluja, tukea ja ohjeita. Tuen osoittamista myös jatketaan. Uusin avustus kohdennetaan ukrainalaisten lasten ja nuorten auttamiseen.

”Humanitaarisen avun tarve on Ukrainassa valtava. Ukrainalaiset lapset ja nuoret ovat kärsineet hyökkäyssodan vaikutuksista jo vuoden ajan puhumattakaan sodan pitkäaikaisista vaikutuksista. He tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja avun. Kokonaisharkinnan perusteella apu on tarkoituksenmukaisinta toimittaa rahana. Rahoitus suunnataan maailman vaikutusvaltaisimmalle lastenjärjestölle Unicefille, joka toimii Ukrainassa aktiivisesti ja jolla on pitkä kokemus sekä Ukrainasta että toimimisesta kriisitilanteissa”, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

 

Helsingin keskustaan valmistui enemmän asuntoja kuin vuosiin

Vuonna 2022 Helsingin keskustan ja kantakaupungin alueella valmistui yhteensä lähes 850 uutta asuntoa. Uusista asunnoista yli puolet oli yksiöitä tai kaksioita. Valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi vuodesta 2021, jolloin asuntoja valmistui yhteensä reilut 500 sekä vuodesta 2020, jolloin uusien asuntojen määrä oli hieman päälle 400.

Keskustassa ja kantakaupungissa rakennetaan suunnilleen yhtä paljon omistus- ja vuokra-asuntoja. Tasapainoisen kaupunkikehittämisen avulla sekä asukasmäärän että kaupunkiviihtyvyys kasvavat.

Viime vuonna uusia asuntoja rakennettiin etenkin Katajanokan, Töölön, Kruununhaan ja Punavuoren alueelle. Helsingin strategian mukaisesti kaupunkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijaisesti uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä huomioiden alueiden erityispiirteet.