Luonnon monimuotoisuus

lumo_vieraslajien_torjunta
1 min

Helsingin päivitetty Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021-2028 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ovat siihen liittyen projektityönään miettineet mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voisi edistää kaupungeissa.

Tämän videon ovat laatineet Antti Hanski, Sari Järveläinen, Juha Mikkola, Heikki Ojala ja Eero Saarinen. 

Tällä videolla kerromme kaksi keinoa, joiden avulla kuka tahansa voi helposti osallistua vieraslajien torjuntaan, ja siten edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilymistä.