Tell us what you think about the Helsinki-kanava!  We are currently developing the service and would like to hear your views.

Answer the survey

spinner
Share video
lumo_vieraslajien_torjunta
1 min
|
Available Unlimited
|
Published
01.12.2021

Helsingin päivitetty Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021-2028 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ovat siihen liittyen projektityönään miettineet mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voisi edistää kaupungeissa.

Tämän videon ovat laatineet Antti Hanski, Sari Järveläinen, Juha Mikkola, Heikki Ojala ja Eero Saarinen. 

Tällä videolla kerromme kaksi keinoa, joiden avulla kuka tahansa voi helposti osallistua vieraslajien torjuntaan, ja siten edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilymistä.