Dagvård och utbildning

Dagvård och utbildning
Helsingfors firar svenska veckan med virtuell frågesport som riktar sig till högstadieskolorna
35 min

Helsingfors stad firar svenska veckan med  programmet Helsingfors virtuella svenska vecka på Helsingforskanalen. Programmet är en lekfull frågesport som riktar sig särskilt till Helsingfors högstadier. I frågesporten deltar elevlag från skolor runt om i stan och ett lärarlag. Alla som vill kan se programmet.

I själva sändningen på Helsingforskanalen tävlar ett lärarlag mot ett elevlag. Elever i Helsingfors högstadieskolor deltar virtuellt på distans. I programmet ingår dessutom videoinslag och diskussion.

Frågesporten testar allmänna kunskaper om Helsingfors men ger också nyttig och intressant information som alla inte nödvändigtvis känner till. Samtidigt kan den som inte talar svenska som modersmål öva sin svenska på ett roligt sätt. Den lekfulla frågesporten lyfter fram svenskan och tvåspråkigheten som en levande och rolig del av vårt stadsliv. Alla intresserade kan följa programmet på Helsingforskanalen och också delta i frågesporten virtuellt.

I fjol deltog fler än hundra elevlag i frågesporten och lärarlaget vann den gången. Hur går det i år?

Programmets språk är huvudsakligen svenska. 
Programmets längd är cirka 30 minuter.

Man kan även senare se programmets inspelning på Helsingforskanalen.

Anvisningar till Seppo-spelet

- Hitta på ett namn åt gruppen, skriv inte era egna namn.
- Namnet ska vara sakligt. Osakliga gruppnamn tas bort.
- Namnet får gärna hänvisa till er skola på något sätt (t.ex. Botbys bästa).
- Du måste följa med sändningen när du spelar eftersom frågorna bygger på den. Använd till exempel två telefoner.
- Spelar du med din kompis kan ni spela på din telefon och se sändningen på kompisens.
- Logga in på play.seppo.io
- Pinkoden är EC891F

Utförligare anvisningar i början av sändningen.