spinner
Share video
Yleisten alueiden omaisuustieto kaupunkimalliin
Yleisten alueiden omaisuustieto kaupunkimalliin
3 min
|
Available Unlimited
|
Published
13.02.2023
Categories

PoC-projektin tavoitteena oli tuoda yleisten alueiden omaisuutta kuvaava katu- ja viheralueiden 2D-ominaisuustieto 3D-kaupunkimalliin tarkasteltavaksi. Näin ollen kaupunkiympäristön kohteiden yhteistarkastelu toimii lähtökohtana suunnittelulle ja ympäristön laadun kehittämiselle sekä ylläpidolle. Tämä mahdollistaa uudenlaiset 3D-analyysit, voidaan esim. arvioida varjostusta ja auringon säteilyn määrää ja tunnistaa katuja, jotka jäätyvät herkästi.